ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และ 2 | วิทยากร โดย คุณศุภวรรณ สัจจากุล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 15:19:00     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 323

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด