โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google For Education เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 15:17:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 251

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน Google For Education เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4 | วิทยากร โดย คุณศุภวรรณ สัจจากุล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ข่าวล่าสุด