โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 15:09:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 157

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ข่าวล่าสุด