โครงการฝึกอบรมการใช้งาน cloud ด้วย office 365 สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปี 4

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 15:06:56     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 173

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน cloud ด้วย office 365 สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปี 4 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

ข่าวล่าสุด