โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมี และสาขาสถิติ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:50:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 137

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมี และสาขาสถิติ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด