โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:50:34     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 123

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

ข่าวล่าสุด