โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพลังงานทดแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:44:40     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 133

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ห้อง 205 อาคาร 70 ปี 

วิทยากรโดยนางสาวศุภวรรณา สัจจากุล

ข่าวล่าสุด