ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภาษาต่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:39:51     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภาษาต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

ข่าวล่าสุด