โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561 ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:40:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 140

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561 ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดย คุณศุภวรรณ สัจจากุล
Cloud Computing :: Office 365 และ Google for education เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ข่าวล่าสุด