มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2561 14:32:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ข่าวล่าสุด