ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบ Pretest มาตรฐาน ICT ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร รหัส 61

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2561 10:51:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 220

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบ Pretest มาตรฐาน ICT ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร จำนวน 2 รอบ 08.30-10.30 น. และ 10.30-12.30 น.

ข่าวล่าสุด