ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2561 10:49:32     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 218

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ห้อง B,C   งานเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ)
ห้อง A      ฝึกอบรมนศ. คณะผลิตกรรมการเกษตร
ห้อง 205. ฝึกอบรมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ข่าวล่าสุด