ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2561 10:43:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด