ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบวัดมาตรฐานด้าน ICT ให้แก่นักศึกษาสาขาเกษตรป่าไม้ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2561 10:30:46     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบวัดมาตรฐานด้าน ICT ให้แก่นักศึกษาสาขาเกษตรป่าไม้ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 

ข่าวล่าสุด