ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2561 10:28:18     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 148

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

ข่าวล่าสุด