ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศเพื่อกรอกแบบสอบถามโครงการ ระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2561 10:29:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 326

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด