ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Power point

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2561 13:44:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 235

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมอบรมICT หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2016
ณ.ห้องบริการสารสนเทศ C ชั้น1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด