โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2016

ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2561 9:54:37     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2016
ณ.ห้องบริการสารสนเทศ C ชั้น1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด