ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2561 9:49:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 259

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโครงการหลวง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข่าวล่าสุด