ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 11:12:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 285

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2561 " จัดโดยกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข่าวล่าสุด