การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 11:03:51     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 207

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในโครงการฝึกอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

ข่าวล่าสุด