การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ที่ 7

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 11:01:14     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 211

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ที่ 7 ในโครงการฝึกอบรมระบบ E-GP เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ข่าวล่าสุด