การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 10:58:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 227

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หรือ e-GP เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

ข่าวล่าสุด