การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:52:47     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 312

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้บริการห้องสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวล่าสุด