การให้บริการห้องสารสนเทศแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อสอบบรรจุพนักงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:53:09     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

การให้บริการห้องสารสนเทศแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อสอบบรรจุพนักงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 64 ราย

ข่าวล่าสุด