มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2561 9:38:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 222

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวล่าสุด