โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ

ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2561 9:49:21     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่ม 1 เวลา 09.00-12.00 น. และกลุ่ม 2 เวลา 13.30-16.30 น.

ข่าวล่าสุด