โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพลังงานทดแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2561 15:31:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 218

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด