การบริการความรู้และแสดงการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Virtual Studio System และ การถ่ายทำในสตูดิโอ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2561 13:58:08     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 234

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงาน MJU Channel ได้ให้ความรู้และแสดงการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Virtual Studio System และการถ่ายทำในสตูดิโอ แก่นักศึกษาสาขา นิเทศศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด