การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:53:44     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 353

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561

ข่าวล่าสุด