โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชสวน Section 2

ปรับปรุงข้อมูล : 29/1/2561 16:02:17     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 233

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาพืชสวน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด