โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Website for carrer ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2561 13:58:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 239

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Website for carrer ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ข่าวล่าสุด