โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาสื่อสารดิจิตอล

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2561 14:39:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 240

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาสื่อสารดิจิตอล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด