โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2561 10:20:53     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม speexx สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ C อาคารเรียนรวม 70 ปี เวลา 09.00-16.00 น. ตามโครงการสนองยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี งปม 2561

ข่าวล่าสุด