กิจกรรมฝึกอบรม Google app for education ให้กับโครงการ Tech-Savy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 19/1/2561 14:42:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 278

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Google app for education  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในโครงการ Tech-Savy

ข่าวล่าสุด