โครงการฝึกอบรมการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2561 11:02:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 309

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน 

ข่าวล่าสุด