การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:53:54     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 385

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4  ใช้บริการห้องบริการสารสนเทศ เพื่อฝึกอบรมระบบ E-GP 

ข่าวล่าสุด