กิจกรรมฝึกอบรม MS Office365 ในโครงการ Tech-Savy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2561 10:25:15     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 219

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม MS Office365 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในโครงการ Tech-Savy

ข่าวล่าสุด