การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:54:41     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 512

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมการรายงานการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด ระดับอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี กล่าวเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด