โครงการฝึกอบรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานทางด้าน ICT งปม 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2560 15:19:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานทางด้าน ICT งปม 2561 เมื่อวันที 17 ธันวาคม 2560

ข่าวล่าสุด