สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2560 11:43:12     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 299

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ข่าวล่าสุด