โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point”

ปรับปรุงข้อมูล : 21/9/2560 9:55:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 397

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด