โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะ ICT ให้กับนักศึกษา หลักสูตร Microsoft Power Point

ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2560 14:38:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 239

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะ ICT ให้กับนักศึกษา หลักสูตร  Microsoft Power Point เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

ข่าวล่าสุด