โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาอารักขาพืช

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2560 9:16:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 282

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม MS Office 365 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาอารักขาพืช เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ข่าวล่าสุด