โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 9/8/2560 14:08:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 295

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม MS Office365 สำหรับ นศ ปี 1 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 (เช้า)

ข่าวล่าสุด