โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/8/2560 14:06:21     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 312

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 (บ่าย)

ข่าวล่าสุด