สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนและห้องประชุมอัจฉริยะสำหรับศตวรรษที่ 21

ปรับปรุงข้อมูล : 9/8/2560 13:57:05     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 425

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนและห้องประชุมอัจฉริยะสำหรับศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี

ศธ0586.1300/572 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

ศธ0580.207(1)/0455 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวล่าสุด