บริษัท เทนด์ไมโคร ประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2560 9:41:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 276

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

บริษัท เทนด์ไมโคร ประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เครื่องแม่ข่ายและการป้องกันเครื่องลูกข่าย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ข่าวล่าสุด