โครงการฝึกอบรม MS Office365 สำหรับนศ. ชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาพืชไร่

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2560 9:32:22     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม Office365 สำหรับนศ. ชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาพืชไร่ จำนวน 124 คน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา  09.00-16.00

ข่าวล่าสุด