โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 17/7/2560 11:51:05     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 293

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด